The Most Talented Law Firm

We Fight For Your Justice As Like A Friend.

The Most Talented Law Firm

We Fight For Your Justice As Like A Friend.

Gizlilik Esastır

Müvekkillerimizin tarafımıza ilettiği ticari ve özel hayata ilişkin her türlü bilgileri gizlidir. Bu ilke ve hassasiyet ile çalışacak kadro oluşturmaya özen gösteririz.

Hizmet Ağımız

Karagülle Hukuk Bürosu, tüm Türkiye'de, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Gelişmeleri Yakından Takip Ederiz

Hizmet kalitemizi üst seviyede tutmak ve müvekkillerimize en doğru şekilde yanıt verebilmek için güncel hukuki gelişmeleri ve akademik yayınları yakından takip ederiz.

Hakkımızda

Karagülle Hukuk Bürosu olarak 30 yılı aşkın tecrübemizle Aile ve Miras Hukuku, Gayrımenkul Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Şirketler ve Ticaret Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Tüketici Hukuku, Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri konularında müvekkillerimize her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmet vermekteyiz.

Yasalarda ve uygulamalarda meydana gelen değişiklikler ve gelişmeler güncel olarak takip edilip, müvekkillerimiz bu konularda bilgilendirilmekte ve yönlendirilmektedir.

Tecrübeli ve genç avukatlardan oluşan son derece dinamik ekibimizle hızlı, uzlaşmacı, hukuka uygun, çözüm odaklı hizmet sunmaktayız.

Hukuk Büromuz meslek ahlakı, hukuka bağlılık, gizlilik, güven ve saygı prensipleri doğrultusunda hareket etmeyi ilke edinmiştir.

Faaliyet Alanlarımız

Aile ve Miras Hukuku

Boşanma, Mal Rejiminin Tasfiyesi, Nafaka, Velayet, Vesayet, Kayyım, Yasal Danışmanlık, Nesep ve Yabancı Mahkeme kararlarının

Daha Fazla

İdare ve Vergi Hukuku

İdarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı gerekli ön başvurularda bulunmak, iptal ve tam yargı

Daha Fazla

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku, İflas ve Konkordato Davaları, Alacak/Borç ilişkisinden kaynaklanan davalar, Haksız Rekabet Davaları, sözleşmeler ve

Daha Fazla

Tazminat Hukuku

İş kazaları, trafik kazaları, yanlış tedavi (malpraktis), haksız fiil ve diğer nedenlerden kaynaklanan maddi ve

Daha Fazla

İş Hukuku

İş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; her türlü işçilik alacakları ve tazminatları, işe iade

Daha Fazla

İcra ve İflas Hukuku

Alacakların tahsiline yönelik olarak ilamlı, ilamsız, kambiyo, ipotek, rehin ve sair her türlü icra takibinin

Daha Fazla

Tüketici Hukuku

Tüketicilerin haklarının korunması için Tüketici Mahkemelerinde davaların açılması, ayrıca Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde müvekkillerimizin

Daha Fazla

Gayrimenkul Hukuku

Tapu İptal ve Tescil, Müdahalenin Men’i (El Atmanın Önlenmesi), Ecrimisil, Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El

Daha Fazla

Arabuluculuk / Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri

Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuk, Uzlaştırma, Tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma, bu alternatif

Daha Fazla

YAYINLARIMIZ

Bize Ulaşın

Bize 7/24 iletişim formundan ulaşabilirsiniz.